خواهر من، خواهر من

وقتی به دنیا اومد من پنج سال و سه ماهم بود. مثل یک عروسک تپلی و خوشگل بود، یک بار باعث شدم پای تپلی خوشگلش با فنجون چای بسوزد، یک بار سوار دوچرخه‌ اش کردم، از پشت دوچرخه افتاد من نفهمیدم و به راهم ادامه دادم. همیشه با هم خاله بازی می کردیم ولی جنگ و دعوا هم زیاد داشتیم اقرار می کنم من زورگو بودم. با اینکه زیاد تدریس می کردم ولی وقت کمک کردن در درس هایش کلی دعوا داشتیم، مامان شاکی می شد  و می گفت چرا با همه سازگاری جز با خواهر کوچکت؟ آن روزها گذشت و گذشت. دعواها تمام شد. بابا رفت. مامان رفت. حالا خواهر کوچولو شده سنگ صبور من. یار و یاور من در این روزهای سخت که هر روز خدا را به خاطر داشتنش هزاران بار شکر می کنم. حالا خیال مامان راحت شده بابت دعواها و جیغ و دادها و می داند که ما پشت و پناه هم هستیم.

/ 7 نظر / 17 بازدید
هنا

پرین عزیز... اشک توی چشمم جمع شد. روح مادر و پدرت شاد... خواهر داشتن نعمت بزرگیه شاید بعد از داشتن مادر....خدا خواهرت رو برات حفظ کنه و تو رو برای او. * حس خاصی بهم دست داد....

مرجان

عزیزم اولش حسابی خندیدم و بعدش خدا را شکر کردم که ماها همدیگرو داریم خواهر و برادر خوب بزرگترین نعمتی است که خدا به بنده هاش عطا می کنه . خدایا این بزرگترین نعمتهایت را برای من حفظ کن خدایا شادی و همبستگی شون رو حفظ کن تا با شادیهاشون شاد بشم و خدای مهربون این جمع را از همه بدیها و حسادتها و اتفاقهای ناگوار حفظ کن کمک کن که با همبستگی و محبتهامون به همدیگه روح پدر و مادر عزیزمون شاد بشه و در جوار رحمت بیکرانت در آرامش بسر ببرند آمین

مهشید

الهی قربون تو خواهر نازم برم.[ماچ][بغل][قلب] خودمونیم چه بالایی سرم آورده بودیاااااااااااااا[چشمک][چشمک امیدوارم روح اون دو فرشته مهربون شاد و در آرامش و محافظمون باشه[فرشته][گل] همین طور که مرجان جون گفته خدایا هزاران بار برای این نعمت و لطف بیکران سپاست میگویم. نعمتی که با هیچ چیز دیگری در این دنیا قابل قیاس نیست. یک عشق بی انتها.........

مریم-مامان آوا

چه حس خوبی بهم دادی..دخترهای من هم دقیقا 5 سال با هم فاصله خواهند داشت!

مامان آرین

پرین عزیزم...روح مامان و بابای خوبت که شما رو برای هم آوردند و تربیت کردند قرین رحمت الهی باشه....خدا شما رو برای هم حفظ کنه ایشالا...با این اوصاف داری ما رو ترغیب میکنی چند تا دیگه بیاریماااااا[چشمک]

شیرین

خیلی حس خوبیه. خدا رحمتشون کنه.