مست یه گوله نمکم

پسر کوچولوی نازم؛

 رقصی قشنگ تر از حرکت دست های کوچولوی تو وقت شیر خوردن برای من وجود ندارد انگار با دقت تمام موضوعی را برای من توضیح می دهی.  عطری دلنشین تر از عطر تن تو برای من وجود ندارد که تمام فضا را پر می کند. نفسی گرمتر از نفس پاک تو که گردنم را قلقلک می دهد برای من وجود ندارد که انگار همان امنیتی که تو می خواهی را من نیز از نفس گرمت می گیرم. تصویری قشنگ تر از چشمان معصوم تو که به من خیره می شوی برای من وجود ندارد که انگار تمام زیبایی های دنیا در همین چشمان سیاه خلاصه می  شود. لبخندی دل انگیزتر از لبخند بی دندان تو برای من وجود ندارد که انگار پایان تمام غم ها و سختی های دنیاست... 

پ.ن. با دو روز تأخیر دو ماهگیت مبارک عزیزدلم.

/ 11 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هنا

مستیت پابرجا و گوارا پرین عزیز!

نونوش

خوش باشین

مرضیه

مبارکتون باشه....امیدوارم واکسن زدن زیاد اذیتش نکرده باشه

مامان آرین

الهههی...گوله نمکتان را از طرف ما بچلون حسابی[ماچ]...پرین جان چند وقت دیگه برات قهقهه میخنده که دل از دلت میره

مامان ارشک

قربون تو مامان با احساس با پسر گل دو ماهه ات.[لبخند]

مهستا

دوماهیگت مبارک سام عزیز.دختر من 21 شهریور به دنیا آمده! راستی برای کمتر پیچ و تاب خوردن یا زور زدن نوزاد توصیه می شه که بدنش رو با روغن زیتون ماساژ بدین.به نظر من که عالیه!

شیلا مامان رومینا

می بینی چه زود میگذره به همین زودی شد دو ماه یکدفعه می بینی یکساله شد الهی سالم باشه

مامان آرین

الهی عزیزم...درکت می کنم...منم از این گریه ها کردم پرین جونم...تو هم سامی رو ببوس[ماچ]