یادم باشد ...

همه حیوانات باهم مساویند، اما برخی مساوی ترند.

کتاب قلعه حیوانات-جورج اورول

/ 5 نظر / 12 بازدید
مریم-مامان آوا

با حال بود و پر معنی!

آزاده

نکته مهمی رو اشاره کردی!!![نیشخند]