این بار خواب نبودیم ...

این بار کسی خواب نبود، بچه ها مشغول بازی، مادرها در پی آماده کردن غذای گرم، پدرها سر زمین های کشاورزی ... این بار زندگی جاری بود، ولی طبیعت بیرحم بود.

دلم برای هموطنانی که خانه و روستایشان بر سرشان آوار شد بی تاب است. دلم برای مادر و پدری که آوار خانه اش را در پی یافتن جگرگوشه اش زیر و رو می کند بی تاب است. دلم برای کودکی که در پی آغوش امن مادر و پدرش می گردد بی تاب است. از دیروز صدها تصویر از غم و رنج بی پایان مردم سرزمینم دیده ام و می دانم که داغ عزیزانشان و آوار خانه هایشان را پایانی نیست.

/ 2 نظر / 17 بازدید
جودی

خداوند ما را و همه کودان را از بلاهایی اینچنین محفوظ دارد

مستانه

طبیعت همیشه بیرحم بوده ولی حماقت ما و کم کاری (بی کاری) دولت قابل توجیح نیست پرین عزیزم