سام و شیرین زبونی هاش

  • چه جوری بابا رو بیدار کردی؟ گیلگیلی (قلقک) دادم بوسش کردم پِدار شد
  • وای مامان، بابا سام رو گیویده (گرفته)
  • دیروز غرق کارتون میمون های فضانورد بود، من هم کنارش بودم، گفتم وای ببین میمون کوچولو تنهایی رفت فضا ... نصفه شب دو بار از خواب پرید. نگران پرسید مامان میمونه بود کوچولو بود، تنها رفت فضا، کجاس الان؟!!!
  • تازگی خیلی با خودش و اسباب بازی هاش حرف میزنه: وقت خواب توپش رو بغل کرده، توپش قل میخوره میره، بهش میگه کجا وَتی (رفتی) نرو، بَدَل سام بمون. آفرین
  • به فرشته مهربون میگه خوورشید، وقتی برای سام جایزه میاره، میگه خوورشید مرسی گاگا آوردی. بعد از غذا هم میگه مامان مرسی گاگا درست کردی.
  • مامان ببین مگازه گاگافروشی بستس نیست (بسته نیست)
/ 2 نظر / 20 بازدید
پاییز مامان آراز

عزیز شیرین زبون[قلب][قلب]

مهربانو

داره تخیلش قوی تر میشه عزیزم . ببوسش این پسر طلا رو [ماچ]